Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin tuyển sinh

Cập nhật lúc : 04:38 31/03/2016  

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016

Ảnh trường CS1


THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh học sinh Mầm Non năm học 2015-2016

                                                                                         

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 .

Trường MN Hương Sen thông báo tuyển sinh học sinh mầm non năm học 2015-2016 .

Chỉ tiêu tuyển sinh: Số lượng 480 học sinh, chia làm 16 lớp như sau:

 

1/ Cơ sở 1 – Tổ 65, Đường Trần Lê, Phường Hòa Xuân : (07 lớp)

- Lớp Lớn (Sinh năm 2010)     : 02 lớp, số lượng học sinh : 57 cháu.

- Lớp Nhở (Sinh năm 2011)    : 03 lớp, số lượng học sinh : 90 cháu.

- Lớp Bé (Sinh năm 2012)       : 01 lớp, số lượng học sinh : 54 cháu.

- Lớp Nhà trẻ (Sinh năm 2013)         : 01 lớp, số lượng học sinh : 16 cháu.

                                                                                                 217 cháu  

2/ Cơ sở 2 – Tổ 31, Đường Đô Đốc Tuyết, Phường Hòa Xuân : (06 lớp)

- Lớp Lớn (Sinh năm 2010)     : 02 lớp, số lượng học sinh : 69 cháu.

- Lớp Nhở (Sinh năm 2011)    : 02 lớp, số lượng học sinh : 72 cháu.

- Lớp Bé (Sinh năm 2012)       : 01 lớp, số lượng học sinh : 39 cháu.

- Lớp Nhà trẻ (Sinh năm 2013)         : 01 lớp, số lượng học sinh : 13 cháu.

                                                                                                          193 cháu  

2/ Cơ sở 3 – Tổ 01, Phường Hòa Xuân: (03 lớp)

- Lớp Lớn (Sinh năm 2010)     : 01 lớp, số lượng học sinh : 32 cháu.

- Lớp Nhở (Sinh năm 2011)    : 01 lớp, số lượng học sinh : 14 cháu.

- Lớp Bé (Sinh năm 2012)       : 01 lớp, số lượng học sinh : 06 cháu.

                                                                                                 52 cháu

 

Trường MN Hương Sen thông báo cho các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non từ năm 2010 đến năm 2013 về tại Trường MN Hương Sen để đăng ký nhập học vào thời gian từ ngày 01/7/ 2015 đến hết ngày 30/7/2015 .

Hồ sơ nhập học gồm có : - 01 bản sao giấy khai sinh

- 01 đơn xin nhập học ( theo mẫu của nhà trường)

- 01 sổ hộ khẩu hoặc 01 sổ tạm trú.

 

Vậy Trường MN Hương Sen kính mong các bậc phụ huynh quan tâm đến đăng ký đúng thời gian quy định để nhà trường chuẩn bị tốt cho năm học mới.

                                                                   

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Số lượt xem : 568

Chưa có bình luận nào cho bài viết này